MF Group    
    Ελληνικά English French
 
Σύνθετη Αναζήτηση
Executive Seminars
Οικονομικά
Χρηματοοικονομικά
Λογιστικά
Φορολογικά
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Τραπεζικά
Νομικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διασφάλιση Ποιότητας
Ναυτιλιακά
Management
Marketing
Πωλήσεις
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Γραμματείς Διοίκησης
Δημοσίων Σχέσεων - Επικοινωνίας
Αποθήκη - Logistics
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Ι.Τ.
Προμήθειες
Τεχνικά
Παραγωγή
Συντήρηση
Υγιεινή & Ασφάλεια
Περιβάλλον & Ενέργεια
Στατιστική
Πληροφορική
Σεμινάρια Δημοσίου
Εξειδικευμένα Σεμινάρια
Ψυχολογία
Τέχνη & Πολιτισμός
Φιλοσοφία
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ξενόγλωσσα Ειδικά Σεμινάρια
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ρώσικα
Λοιπές Ξένες Γλώσσες
Αρθρα
Πιστοποιητικά
Προβεβλημένη Καταχ.


Τελευταία Σεμινάρια
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4412/2016 ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ

Έναρξη: 21-06-2018       Λήξη: 21-06-2018 [09:00 – 16:00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 8
Εισηγητής: Eπιστήμονες με πρακτική & διδακτική εμπειρία
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A

Σκοπός του Σεμιναρίου
είναι απόκτηση της γνώσης εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, όλων των καινοτόμων ρυθμίσεων και αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος στις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και γεν υπηρεσιών, με ανάλυση στα κυριότερα σημεία του νόμου, όπως την χρήση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, τις νέες διαγωνιστικές διαδικασίες, τα νέα κριτήρια ανάθεσης, την ίδια την διαγωνιστική διαδικασία, την δικαστική προστασία, την δημοσιότητα, την χρήση ΚΗΜΔΗΣ / ΕΣΗΔΗΣ, την εκτέλεση της σύμβασης κλπ

Σε ποιους απευθύνεται
σε στελέχη αναθετουσών αρχών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εργάζονται σε τμήματα προμηθειών, προγραμματισμού, οικονομικού, διοικητικού, μελετών, επιτροπές διαγωνισμών κλπ και εμπλέκονται με δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) Αρχής που δραστηριοποιείται στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, με πολύχρονη απασχόληση στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ με μεγάλη διδακτική εμπειρία (άνω των 300 ωρών) σε ειδικά σεμινάρια με θέμα τις δημόσιες συμβάσεις κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων/νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 5200464, E-mail: sales@oikonomotexniki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο αρχείο
 Αίτηση ενδιαφέροντος
Συμπλήρωσε την αίτηση χωρίς δέσμευση
Όνομα  *
Επώνυμο  *
Διεύθυνση
Τηλέφωνο  *
Email  *
Νομός
Πόλη
Μας γνώρισες μέσω ενός φίλου; Nαι      Όχι
Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι την
Πολιτική Προστασίας Προσωπικων δεδομένων της MF     
  *Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα στο ανάλογο πεδίο.
  * 
 
Επιστροφή

Newsletter
Για ενημερωτική αλληλογραφία, συμπληρώστε το e-mail σας.


MF Greece
MF Worldwide
Poll
Σε ποιο αντικείμενο θα σας ενδιέφερε περισσότερο να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο κατάρτισης?
Φορολογικά - Λογιστικά
Marketing - Πωλήσεις
Management - Οργάνωση
Τουρισμός και Εστίαση
Πληροφορική και Τεχνολογία
Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων
Υγιεινή, Ασφάλεια, Περιβάλλον

Όροι Χρήσης
Copyright 2010 Oikonomitexniki S.A.
SSL Certificates